Komiteler
01 Ağustos 2023

                         KOMİTELERİMİZ

 • BEBEK DOSTU HASTANE KOMİTESİ
 • ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • HASTA VE ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
 • KALİTE GELİŞTİRME VE PERFORMANS KOMİTESİ
 • NÜTRİSYON DESTEK KOMİTESİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • TEMİZLİK KOMİTESİ
 • TRANSFÜZYON KOMİTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ