Değerlerimiz
09 Ağustos 2023

                                    DEĞERLERİMİZ

Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık

Hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.

Hasta mahremiyeti ve güvenliği ilkelerini benimsemek.

Adaletli, saygılı, dayanışma içerisinde ve insan odaklı olmak

Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak

Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak