Staj evraklarında gereklilikler
01 Kasım 2022

1)Sözleşmelerinde  Sadece zorunlu olan staj/işletmede mesleki eğitimleri
değerlendirmeye alınacaktır. Mesleki tecrübe amacıyla, isteğe bağlı (gönüllü) başvurular
değerlendirilmeyecektir.

2) Okulları tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası yapılmayan öğrenciler staj/işletmede mesleki eğitime kabul edilmeyecektir.

3) Staj dönemlerinin istisnai haller saklı kalmak üzere en az (20) yirmi iş günü olarak belirlenmesi,

4)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği mesleki ve teknik eğitim yapan ortaöğretim kurumu öğrencileri ile yükseköğretim kurumu öğrencilerine ilgili birimlerce staj ücreti ödenir. Mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerinin zorunlu staj kapsamındaki uygulamaları için staj ücreti ödenecek olup, klinik uygulama/beceri eğitimi/teorik ders uygulaması adı altındaki danışman veya gözetmen eşliğinde yapılan zorunlu olmayan uygulamaları için staj ücreti ödenmeyecektir