Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
26 Mayıs 2022

TH.RB.01 KAN VE KAN BİLEŞENLERİ NAKLİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA (ONAM) BELGESİ.docx
STH.TL.03 TRANSFÜZYON MERKEZİ HİJYEN KOŞULLARI TALİMATI.docx
STH.TL.02 TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İMHA TALİMATI.docx
STH.TL.01 KAN TRANSFÜZYON TALİMATI.docx
STH.PR.15TRANSFÜZYON MERKEZİTEST VE ÜRÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK İÇİN TEMİN MUAYENE VE KURULUM PROSEDÜRÜ.docx
STH.PR.14 KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ.docx
STH.PR.13 YENİDOĞAN KAN TRANSFÜZYONU.docx
STH.PR.12 - OTOLOG KAN BAĞIŞI PROSEDÜRÜ.docx
STH.PR.11 BAĞIŞÇI BİLDİRİM VE BİLGİLENDİRME PROSEDÜRÜ.docx
STH.PR.10 TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN VE KAN BİLEŞENLERİ HAZIRLANMASI, DAĞITIMI.docx
STH.PR.09 TRANSFÜZYON MERKEZİ İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ PROSEDÜRÜ.docx
STH.PR.08 MB TESTLERİNDE POZİTİFLİK.docx
STH.PR.07MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ PROSEDÜRÜ.docx
STH.PR.06 TRANSFÜZYON MERKEZİ BAĞIŞÇI RED- KABUL KRİTERLERİ.docx
STH.PR.05 TRANSFÜZYON MERKEZİ BAĞIŞÇI SEÇİM KRİTERLERİ PROSEDÜRÜ.docx
STH.PR.04 KAN ALMA PROSEDÜRÜ.doc
STH.PR.03 BİYOGÜVENLİK PROSEDÜRÜ.doc
STH.PR.02TRANSFÜZYON HİZMETLERİNE YÖNELİK SÜREÇLER VE BU SÜREÇLERE YÖNELİK KURALLAR.docx
STH.PR.01 TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ.docx
STH.PL.02 TRANSFÜZYON MERKEZİ TEMİZLİK PLANI.docx
STH.PL.01 Transfüzyon Merkezi Bina ve Ekipmanları.docx
STH.LS.01 (SİP)TRANSFÜZYON MERKEZİ Standart işletim Prosedürleri Listesi.docx
STH.GT.07 KAN TM HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI.docx
STH.GT.06 KAN TM SORUMLU HEKİM GÖREV TANIMI.docx
STH.GT.05 FLEBOTOMİST GÖREV TANIMI.docx
STH.GT.04 HEMOVİJİLANS KOORDİNATÖRÜ GÖREV TANIMI GÖREV TANIMI.docx
STH.GT.03 HEMOVİJİLANS HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI.docx
STH.GT.02 HEMOVİJİLANS KLİNİK SORUMLUSU.docx
STH.GT.01 HİZMET BİRİM SORUMLUSU GÖREV TANIMI.docx
STH.FR.13 TRANSFÜZYON MERKEZİ TEMİZLİK TAKİP FORMU.docx
STH.FR.12 TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI BİLGİLENDİRME, KAYIT VE SORGULAMA FORMU.docx
STH.FR.11 TRANSFÜZYON MERKEZİ BAĞIŞÇI SORGULAMA FORMU 2016 GÜNCELLENMİŞ.docx
STH.FR.10 TRANSFÜZYON MERKEZİ BAĞIŞÇI KAYIT FORMU.docx
STH.FR.09 TRANSFÜZYON MERKEZİ HATA BİLDİRİM FORMU.docx
STH.FR.08TRANSFÜZYON MERKEZİ DERİN DONDURUCU SICAKLIK TAKİP FORMU.docx
STH.FR.07 TRANSFÜZYON MERKEZİ ACİL MÜDAHALE SETİ KONTROL FORMU .docx
STH.FR.06 TOPLU KAN İSTEK FORMU.docx
STH.FR.05 TRANSFÜZYON MERKEZİ BUZDOLABI SICAKLIK TAKİP FOR.docx
STH.FR.04TRANSFÜZYON MERKEZİ ISI NEM TAKİP FORMU.docx
STH.FR.03 KAN BİLEŞENİ İSTEK FORMU.docx
STH.FR.02 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ UYGUNLUK VE TRANSFÜZYON TAKİP FORMU.docx
STH.FR.01 KAN ÜRÜNLERİ TESLİM FORMU.doc