Öğrenci Staj İşlemleri ve Dönemleri
01 Kasım 2022

 Öğrenci stajları üç dönemde gerçekleştirilir:
Güz Dönemi ve Bahar Dönemi:

1.Staj Protokolümüz olan Şırnak üniversitesi mesleki uygulama ders stajları

2.Ortaöğretim öğrencilerinin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
kanalıyla gönderilen resmi yazıları doğrultusundaki staj başvuruları değerlendirmeye
alınacak olup, Müdürlüğümüze yapılan bireysel başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Yaz Dönemi:Sadece Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı sistemi üzerinden başvurular alınacaktır.

Ulusal Staj Programı kapsamında istisnalar mevcut olup, adayların yaşayacağı mağduriyeti önlemek amacıyla Kariyer Kapısı Platformu dışında, kurumların tabi oldukları mevzuat kapsamında istihdam gerçekleştirilebilir. Bu istisnalar şu şekildedir;

1) Stajını bir kamu kurumunda yapmak zorunda olan son sınıf öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapamamasının mezuniyetine engel teşkil etmesi ve bu durumun eğitim gördüğü kurum (Üniversiteler için Dekanlık, Meslek Yüksekokulları/Yüksek Okullar için Müdürlük) tarafından teyit edilip staj yapılacak kamu kurumuna yazılı olarak bildirilmesi halinde; ilgili staj talebi, staj yapılacak kamu kurumu tarafından titizlikle incelenip, uygun görülmesi halinde istisna tutulabilir.

2) Kamu kurumlarında çalışan memurlar, sözleşmeli personel ve işçi için çalıştıkları kurumda tamamlamak istedikleri staj uygulamaları,