Misyon & Vizyon
27 Mayıs 2022


    SİLOPİ DEVLET HASTANESİ

 

                                                                                                                 MİSYONUMUZ

     Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin çok daha modern koşullarda sunulmasına imkan sağlayacak yeni sağlık tesislerinin; yapımını, yenilenmesini verimli bir şekilde planlayıp, bu kapsamda üstlenilen görevleri hızlı, dürüst, adil ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirmek.                                    

 

 

VİZYONUMUZ

      Bakanlığımız tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak, ülkemizin gereksinim duyduğu uluslararası standartlarda sağlık tesislerinin yapımı ve yenilenmesi konusunda yüklendiği sorumlulukları başarı ile yerine getirmek, ihtiyaç duyulan ileri teknoloji ürünü tıbbi cihaz üretimine ve teknolojilerinin

 geliştirilmesine imkan verecek yatırım modellleri geliştirmektir.

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

      Hasta, çalışan güvenliğini ve memnuniyetini esas alarak; mevzuatlara ve Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun, doğru, güvenilir ve güler yüzlü sağlık hizmetinin verilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 

·         Güler yüzlü hizmet

·         Dürüstlük ve güvenilirlik

·         Hasta memnuniyeti

·         Hasta mahremiyeti

·         Takım çalışması

·         Çalışan ve hasta haklarına saygı

·         Hizmette kalite

·         Sürekli iyileşme ve gelişme

ETİK DEĞERLERİMİZ

Yaşamını insanlığın hizmetine adamak, hasta ve toplumun sağlığını baş görev saymak, hekimlik sanatını vicdan buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle uygulamak, hastanın hekime açtığı sırları gizli tutmak; mesleklerimizin onurunu ve temiz töresini sürdürmek; meslektaşlarını kardeşleri saymak; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum, ya da başka herhangi bir özelliğin personellerle  hasta arasına girmesine izin vermemek; tıbbi olanakların dağıtımında adaleti gözeten, insan yaşamına saygı gösteren, baskı altında kalsa bile, tıp bilgilerini, insanlık değer ve yasalarına karşı kullanmamaktır.