Temel ilke Değerlerimiz
29 Ağustos 2022

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  • Sağlıkta kalite ve verimlilik standartları ile bilimsel gerçeklere uygun, sürdürülebilir, güvenilir, güler yüzlü sağlık hizmeti sunumuna bağlılık
  • Hasta ve çalışan memnuniyetini gözetmek.
  • Hasta mahremiyeti ve güvenliği ilkelerini benimsemek.
  • Adaletli, saygılı, dayanışma içerisinde ve insan odaklı olmak
  • Disiplinler arası ve mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, topluma, çevreye ve yasalara saygılı olmak
Ekip ruhunu benimseyerek sürekli iyileşme ve gelişmeye açık olmak