SİLOPİ DEVLET HASTANESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü
Silopi Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü

Güncelleme Tarihi: 07/10/2018

                                                                                                                                  

                                                                                                                             Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
                                                                                                                                                  Mehmet Gürlek
                                                                                                                                                  1977'di yılında  Nevşehirde doğmuştur.
                                                                                                                               A
hmet yesevi üniversitesi sağlık kurumları işletmeciliği yüksek lisans mezunu.
                                                                                                               Degisik yıllarda ilk önce müdür yardımcılığı sonra idari ve mali işler müdürlüğü  görevlerinde bulunmuştur.

                                                           satın alma,döner sermaye, stok yönetimi ,insan kaynakları yönetimi , proje hazırlama ve uygulama,bütçe hazırlama ve uygulama , muhasebat  konularında eğitim almıştır.
                                                       Sağlık hizmetleri ile alâkalı olarak anestezi,  cpr ,yenidoğan cpr, sterilizasyon, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon ,atık yönetimi , sağlık hizmetlerinde ilaç ve tıbbi  sarf 

                                                                                                                                           malzeme tedarik ve lojistik konularında eğitim almıştır.