SİLOPİ DEVLET HASTANESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü
Silopi Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Başhekim/Hastane Yöneticisi V.

Güncelleme Tarihi: 04/10/2018

                                                                                                                   
                                                  
                                                                                                 Başhekim/Hastane Yöneticisi.V 
                                                                                       
Op.Dr. Serdar MONİS

                                                                                                                             1976 yılında Cizre'de doğmuştur.
                                                                                                             ilk orta ve lise eğitimini Cizre ve Mardin'de görmüştür.
                                                                                                           Üniversite eğitimi için 1993 yılında Kazakistan'a gitmiştir.
                                                                                           Almatı Tıp Fakültesi bünyesinde hazırlık sınıfında Rusça dili eğitimi almıştır.
                                                Dil eğitiminden sonra 1994-2000 yılları arasında Tıp Fakültesi eğitimini Rusça dilinde Moldova Devlet Tıp ve Eczacılık Fakültesinde görmüştür

                                      2001 yılı Aralık ayında Cizre merkez 1 nolu sağlık ocağında atanmıştır.2001-2009 yılları arasında Cizre Devlet Hastanesi Acil kliniğinde hizmet vermiştir.
                                   Bu süreçte belirli dönemlerde sağlık ocağı sorumlu tabipliği ve sağlık grup başkanliği görevini yürütmüştür.uzmanlık eğitimini 2009-2014 yılları arasında Dicle 
                                 Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs cerrahisi Ana Bilim Dalında görmüştür.2015 yılı Ocak ayında Göğüs cerrahisi uzmanı olarak Cizre Devlet Hastanesin atanmıştır. 
                    2015 tarihinde veri Cizre Devlet Hastanesinde Başhekim yardımcılığı görevini yürütmektedir.2018 tarihinden itibaren Silopi Devlet Hastanesi Başhekim vekillik görevini yürütmektedir.